Moeite met kiezen? Bij ons bestel je nu ook de beste modellen van e-TWOW & Joyor!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Retourneren & herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping (hyperlink hieronder), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening  brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

 

Bedenktermijn

De bedenktermijn is wettelijk minimaal 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat lopen vanaf de dag nadat je alle producten uit de bestelling hebt ontvangen. Tijdens de bedenktermijn kun je zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden. Tijdens deze termijn kun je de overeenkomst dus 'ontbinden' of 'herroepen'. Ontbinden is niet hetzelfde als retourneren. Het gaat erom dat je binnen de termijn ondubbelzinnig kenbaar maakt dat je van de aankoop afziet. Deze 'melding' moet op elke mogelijke manier aan ons gedaan worden.

 

Je bent niet verplicht om de retour vooraf aan te melden. Je kunt er ook voor kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retour pakket een mededeling te voegen waaruit jouw wens tot herroeping blijkt; bijvoorbeeld het ingevulde herroepingsformulier. In dit geval dien je dus de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Je hebt daarnaast de mogelijkheid om de retour wél vooraf aan te melden middels het Europees modelformulier voor herroeping (hyperlink hieronder). Vanaf het moment dat je ons hebt laten weten van de koop af te zien, heb je vanaf dát moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Dus als je op dag 12 na ontvangst laat weten van de koop af te zien, heb je nog 14 dagen om te retourneren vanaf dat moment. Zodra wij een mededeling van herroeping ontvangen, zullen wij deze per mail aan u bevestigen.

 

Het herroepingsformulier

Een melding kan bijvoorbeeld gedaan worden door het invullen en toezenden van het Europees modelformulier voor herroeping. Je kunt dit formulier gebruiken om de aankoop te 'herroepen'.

 

Waardevermindering bij schade

Tijdens de bedenktermijn kun je de producten beoordelen of je deze wenst te behouden. Indien je verder gaat dan nodig is voor deze beoordeling, kunnen wij de waardevermindering die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te storten bedrag. Aangezien wij geretourneerde producten weer in onze voorraad opnemen willen wij u met klem verzoeken de producten terug te sturen in de originele verpakking, indien dat redelijkerwijs mogelijk is. Je dient voorzichtig om te gaan met de producten en dat, mocht er schade zijn ontstaan, je mogelijk aansprakelijk bent voor de waardevermindering die daardoor is ontstaan. Het is noodzakelijk dat je alles onbeschadigd terug stuurt als je een volledige teruggave van het aankoopbedrag wenst.

 

Terugbetalingstermijn

Wij betalen het gehele aankoopbedrag (incl. eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat je aangetoond hebt deze te hebben opgestuurd. Je ontvangt het aankoopbedrag terug in Euro's, wij hanteren geen tegoedbonnen, cadeaubonnen of anderszins.

 

Verzendkosten retouren

De kosten voor retourzending zijn voor jouw eigen rekening.